ژوئن 7, 2020

قانون ثبت احوال

‌قانون ثبت احوال ‌مصوب 2535.4.16 ‌فصل اول – کلیات ‌ماده 1 – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: ‌الف – ثبت ولادت و […]
ژوئن 7, 2020
قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر ‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر ‌ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، […]
ژوئن 7, 2020
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  اصل اوّل حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در […]
ژوئن 7, 2020
قانون امور حسبی

‌قانون امور حسبی

‌قانون امور حسبی ماده 1 – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی […]