اکتبر 24, 2020
دعاوی مؤجر و مستأجر

دعاوی مؤجر و مستأجر

دعاوی مؤجر و مستأجر   اکثر دعاوی ملکی و شکایات ثبت شده در دادگاه‌های دعاوی ملکی مربوط به دعاوی مؤجر و مستأجر است. سالانه هزاران قرارداد […]
اکتبر 8, 2020
جعل سند ملکی

جرم جعل سند ملکی چیست ؟ مجازات جعل سند ملکی در قانون

جرم جعل سند ملکی چیست ؟   جعل سند ملکی فرآیندی است که در کشور ما به شدت اتفاق می‌افتد. مسلماً برای هر جرمی در قانون […]
سپتامبر 19, 2020
وکیل-ملکی

وکیل ملکی کیست و چه کار می‌کند؟ مشاوره حقوقی ملکی و مزایای آن

وکیل ملکی کیست و چه کار می‎‌کند؟ وکیل ملکی به وکیلی گفته می‌شود که دعاوی حقوقی و کیفری ملکی را پیگیری می‌کند. دعاوی ملکی یکی از […]