دسامبر 26, 2020
رای مجلس به نحوه انتقال خودرو

رای مجلس به نحوه انتقال سند خودرو

با رای مجلس شورای اسلامی تکلیف نحوه انتقال سند خودرو بسته شد دعوا بر سر «اختیاری» یا «اجباری» بودن ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی در […]

تماس با ما

×