آگوست 8, 2020

رای پرونده صدور پروانه ساخت

رای پرونده صدور پروانه ساخت دادنامه تاريخ:11/11/84                کلاسه پرونده :               شماره دادنامه: مرجع رسيدگي: شعبه 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تجديدنظر خواه: اداره کل حقوقي شهرداري […]

تماس با ما

×