دسامبر 13, 2020
وظایف وکیل تسخیری

وظایف وکیل تسخیری

وظایف وکیل تسخیری وظایف وکیل تسخیری چیست؟ وکیل کیست؟ ویژگی‌های وکیل؟ حق داشتن وکیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه خسارت دادرسی

رای پرونده مطالبه خسارت دادرسی دادنامه پرونده كلاسه 000 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوق مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصميم نهايي شماره000 خواهان: آقاي ن با […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه خسارت دادرسی

رای پرونده مطالبه خسارت دادرسی دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 14   دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره : خواهان : […]

تماس با ما

×