جولای 30, 2020
قانون اعسار

قانون اعسار

قانون اعسار ‌فصل اول – اعسار در مورد مخارج محاکمه ‌ماده اول – معسر کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به […]

تماس با ما

×