ژوئن 7, 2020

قانون ثبت احوال

‌قانون ثبت احوال ‌مصوب 2535.4.16 ‌فصل اول – کلیات ‌ماده 1 – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: ‌الف – ثبت ولادت و […]

تماس با ما

×