دسامبر 11, 2020
چک در وجه حامل ممنوع شد

چک در وجه حامل ممنوع شد

صدور چک‌ در وجه حامل از ۲۲ آذر ممنوع است در ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک صراحتا قید شده صدور چک‌ در وجه حامل از […]

تماس با ما

×