ژوئن 7, 2020
قانون امور حسبی

‌قانون امور حسبی

‌قانون امور حسبی ماده 1 – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی […]

تماس با ما

×