جولای 30, 2020
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ‌ماده 1 – کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان “‌کانون استان” شناخته […]

تماس با ما

×